تالار زبانشناس

لتس تاک، درسی که از مطالعه جنگ سرد گرفتم

جنگ سرد به مبارزه ی تسلیحاتی شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا پس از جتگ جهانی دوم اطلاق می شود. جنگ سرد با فروپاشی دولت شوروی در سال 1991 به پایان رسید.

در این لتس تاک به وضعیت کشور و درسی که از جنگ سرد میتوان گرفت می پردازم:

لتس تاک، رمان مزرعه حیوانات و وضعیت جامعه ما

6 Likes