تالار زبانشناس

درس «سگی که ناجی مرد گردن شکسته شد»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس سگی که ناجی مرد گردن شکسته شد ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «سگ ناجی» مراجعه بفرمایید.

1 Likes