تالار زبانشناس

معنی کلمه mean

در جمله he is mean…
Mean یعنی چه

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

یعنی بدجنس، عصبانی، پست فطرت

5 Likes