تالار زبانشناس

ترجمه emotional well-being

سلام
لطفا در ترجمه این عبارت به من کمک فرمایید
emotional well-being

کل جمله این است
During these years, the development of cognitive skills, emotional well-being, social competence and sound physical and mental health builds a strong foundation for success well into the adult years.

1 Likes

سلام
در طول این سال ها، توسعه مهارت های شناختی، سلامت عاطفی (احساسی)، مهارت (های) اجتماعی و سلامت جسمی و سلامت روحی، زیربنایی قوی رو برای موفقیت در سال های بزرگسالی به خوبی ایجاد میکنه ( میسازه ).

4 Likes