تالار زبانشناس

Either cemeteries or cemeteries either

آیا نباید either به عنوان صفت قبل از اسم قرار بگیرد ؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

1 Likes

Capture
Capture

در این لینک می تونید توضیح کامل کاربردهای either رو مشاهده کنید

3 Likes

سلام
Either ربطی به cemetery نداره، می خواد بگه تو قبرستان های آمریکا هیچکدام از پارتی و جشن و … برگزار نمی شه، برا همین بعد cemetery اومده

3 Likes

آهان درسته!
پس بعد از cemeteries میتونیم از کاما استفاده کنیم
We don’t laugh or play music or fly kites in .cemeteries, either
ممنونم

1 Likes

I don’t know :neutral_face:‌‌‌ ‌ ‌

1 Likes