تالار زبانشناس

چرا Hava ؟

چرا Andy که مذکر هم هست have گرفته ؟ :thinking:
دوره نیمچه داستان، درس ۹

IMG_20190913_165226

2 Likes

در زمان حال ساده، وقتی جمله سوالی (یعنی جمله does داشته باشه) و یا جمله منفی باشه (یعنی doesn’t توی جمله باشه)، فعلمون اگه باقاعده باشه s یا es رو از دست میده و اگه بی‌قاعده باشه به حالت ساده‌ش (اینجا have) برمیگیرده.

7 Likes

سپاس پری جان :rose::rose::rose::rose:‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌.

2 Likes