تالار زبانشناس

How can I study active conversation

سلام قسمت مکالمه فعالانه راچطوری کار کنیم

2 Likes

سلام
لینک زیر رو مطالعه کنید

3 Likes