تالار زبانشناس

In a great fright, معنی

In a great fright, the boy ran forhelp جمله کامل

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

Fright = وحشت، ترس
great = بزرگ، عظیم

با وحشتی بزرگ
با وحشتی عظیم

8 Likes

ممنون از پاسختون
:rose::rose::rose::rose:

2 Likes