تالار زبانشناس

یه سئوال گرامری داشتم

سلام دوستان ، میخواستم بدونم کدوم یکی از دو جمله زیر صحیح است

I cant forget the people who broke my heart. 1

I cant forget who broke my heart. 2

3 Likes

سلام اونجوری که من میدونم و فهمیدم، هر دوش می تونه صحیح باشه، اما در معنا متفاوت اند
چون people معنی جمع میده، یعنی مردمی که…
ولی تو جمله دوم معنیش لزوماً جمع نیست، کسی که…
:thinking:

6 Likes

درسته همینطوره منم چنین نظری دارم

4 Likes

دقیقا

می تونه جمع باشه ولی اصلا قابل تشخیص نیست. البته در این جمله
در متن با حضور مرجع قابل تشخیص می شود

6 Likes

بله تصحیح شد، متشکرم‌ ‌‌‌

5 Likes