تالار زبانشناس

Cutting off

سلام در جمله he knew that cutting off his arm was his only chance to escape اینجا چرا cut اومده ing گرفته؟

3 Likes

اینجا دوتا جمله داخل هم اند …
جمله وسطی داره از یک مصدر و عمل کردن خبر میده

مصدر و فعل تو فارسی:

فعل:

بابا آب خورد

مصدر:

آب خوردن زیبا است

در انگلیسی اگه فعل ing بگیره معنای مصدری میده

cut یعنی برید
cutting یعنی بریدن

نتیجه :slight_smile
چون جمله وسطی داره از مصدر خبر میده ، نمیشه از فعل خبر داد. باید ing بگیره که مصدر بشه

فکر کنم واضح شده باشه

در خدمتم

2 Likes

ماضی استمراریه یعنی ترجمه اش میشه:
او میدانست تنها راه نجاتش بریدن بازویش است.
مطمئن نیستم ترجمم درست باشه. اگر درست باشه پس این استمرارش کجاست :thinking:

2 Likes

جمله‌ی بالا، یه جمله‌ی مرکبه.

جمله‌ی پایه: او می‌دانست که (معنیش کامل نیست)

جمله‌ی پیرو: کندن بازوش تنها راه فرار بود (که معنی جمله‌ی پایه رو تکمیل می‌کنه)

دو تا جمله باید فاعل داشته باشه.

فاعل یا اسمه یا ضمیر.

فاعل جمله‌ی اول he

فاعل جمله‌ی دوم یه فعله و همونطور که گفتم فاعل باید اسم باشه پس اینجا لازمه فعلمون رو تبدیل به اسم کنیم. که اینجا مصدر به نوعی اسم محسوب میشه یعنی cutting off.

6 Likes

سلام

منم مطالعه این پست رو برای آشنایی با موارد استفاده از حالت ing دار فعل بهتون پیشنهاد می کنم

موفق باشید

4 Likes