تالار زبانشناس

He has learned

سلام در جمله he has learned that his will to live is very strong
که در زمان حال کامل اومده hisبرای چی اومده اینجا؟

2 Likes

سلام .در اینجا will اسم هست ، نه فعل کمکی آینده !
و اون زمان فعل هم حال کامل باشه یا هرچی ، مهم نیست!

اینجا باید his will رو با هم در نظر گرفت ، به معنای اراده ی او ، خواست او

کاملتر بگیم ، عبارت his will to live معنی میشه اراده او برای زندگی کردن

معنی جمله :
او یادگرفته بود که اراده (خواست ) او برای زندگی کردن بسیار قوی است !

3 Likes

پس will معنی اراده میده؟

2 Likes

سلام . بله . همینطوره . اینجا اسمه

1 Likes

بهتره بگیم “میل او به زندگی”…

3 Likes

ممنونم ازجوایتون متوجه شدم

3 Likes

بله . درسته :blush::pray:
« میل » ترجمه بهتریه

2 Likes