تالار زبانشناس

He won't become

سلام در جمله he won’t become the first man the climb averest
he will become the first man to climb all of calardo’s mountains alone in winter
چرا در جمله اول the climb اومده ؟to climbنیس؟

1 Likes

سلام
اشتباه تایپیه
این کدوم درسه؟

2 Likes

Be climb درسته؟…

1 Likes

to climb درسته …

2 Likes

اخه گوینده the میگه در زمان اینده درس life or death

1 Likes

اون To هستش
تو متن هم To نوشته شده

تو این قسمت فقط To رو شل تلفظ کرده
Capture

2 Likes