تالار زبانشناس

با سلام ازکجا میتوان متوجه شد متن موردنظر ترجمه فارسی داره ؟ بدون باز کردن بخش مورد نظر

ازکجا میتوان متوجه شد متن مورد نظر ترجمه فارسی داره ؟ بدون باز کردن بخش مورد نظر البته.

2 Likes

Screenshot_20190919-235651

پایین سمت چپ نوشته

2 Likes

اونایی که ترجمه داره هم نوشته بدون ترجمه فارسی.

2 Likes

راهش همونه. ولی ظاهرا باگ داره. بایستی درستش کنیم.

3 Likes