تالار زبانشناس

افعال tobe

سلام
فعل اصلی این جمله taste هستش، پس نیاز به اومدن is نیست

5 Likes