تالار زبانشناس

معادل یا معادل های runaround به فارسی چی میشه دقیقا؟


این تاپیک مربوط به اپیزود« Give someone the runaround » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « زبان انگلیسی روزمره ی ما »

2 Likes

طفره رفتن،دنبال نخود سیاه فرستادن…

2 Likes