تالار زبانشناس

Hope.... Would

Which one is correct

  1. I hope you would go to the right
  2. I hope you will go to the right

این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

1 Likes

I hope you would go to the right

1 Likes

_20190925_212242

Read More:

Hope this helps

3 Likes

بله به لحاظ گرامری وقتی میتونیم از would استفاده کنیم که hope در شکل گذشته باشه، hoped باشه یا گذشته کامل یا گذشته استمرای باشه
I hoped you would pass the exam
I was hoping you would pass the exam

ولی در درس با این که hope در شکل حال به کار رفته فعل بعدی همراه با would هست که فکر میکنم از لحاظ گرامری درست نباشه
در درس داریم:
we hope she would see

3 Likes

I checked it. ’ would’ has been used before ’ hope’.
_20190925_231512

1 Likes

خود نیتیو‌ها می‌گن که این حالت غلطه و باید با hoped بیاد. دیگه نمیدونم چرا توی این درس اورده. اصلا معنیشم منطقی نیست.

2 Likes

I said the sentence
" We hope she would see"
Not that you said
I read this on the vocabulary lesson not story

2 Likes

اره واقعا ساختار بعضی جملات به لحاظ گرامری غلطه که من معمولا پیش خودم اینطور توجیه میکنم که شاید در محاوره رایج باشه! :confused:

2 Likes

به نظرم بجای will از would هم میشه استفاده کرد.من بارها توی متن دیدم .