تالار زبانشناس

کاربرد و معنی فعل have

But he will have reached his limit and he won’t be able to take it anymore.

چرا اینجا ‌‌فعلhave آورده و معنی این جمله چی میشه، ممنون میشم پاسخ بدین


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « چاق، بیمار و تقریبا مرده »

1 Likes

سلام
وقت به خیر

Will + have + past participle
Future perfect tense
آینده کامل

از این زمان برای بیان عملی که در آینده قبل از یک عمل دیگه و یا قبل از یک زمان معین انجام و تکمیل می‌شه، استفاده می‌کنیم.
مثال:
I will have bought a car before getting my driving license.
من قبل از اینکه گواهی‌نامه بگیرم، یک ماشین خریده‌ام (خواهم خرید).
Or
By the next month, I will have got my driving license.
تا ماه بعد، گواهی‌نامه ام را گرفته‌ام (خواهم گرفت).

Definition of reach one’s limit
to reach the point where one can no longer continue doing something
يعني رسیدن به نقطه‌ای که شخص نتونه انجام کاری رو ادامه بده.
Take it: to endure
این فعل هم فکر می کنم به معنی تحمل کردن و طاقت آوردن هست که با توجه به متن می‌تونید ترجمه‌اش کنید.

موفق باشید.

7 Likes