تالار زبانشناس

ساختار nobody's

سلام
در مثل این جمله 's برای چیه؟ مالکیت؟!
Nobody’s watching me…


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « مستربین در شهر »

3 Likes

سلام حاج اقا رکنی.
خیر اون حکم is رو داره و جمله حال استمراری هست

4 Likes

Thank you
:crazy_face:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌

3 Likes

خیلیم بهشون میاد :joy:
تیک سبزم گرفتی میخاسم جواب بدم :expressionless:

4 Likes

حاج آقا خودتی‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌

3 Likes