تالار زبانشناس

معنی این جمله چی میشه؟؟؟؟؟

land incentivizes a violent monopoly to control it

این جمله یعنی چی؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی آیا شهرهای معلق به دولت های بد پایان می دهند؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « آیا شهرهای معلق به دولت های بد پایان می دهند؟ »

1 Likes

زمین انحصار خشونت آمیز را توشویق میکند که کنترلش کند

یا بهتر بگیم

زمین مشوق انحصار خشونت آمیز برای کنترل خویش است.

3 Likes