تالار زبانشناس

I was wanting to show my pictures to my friends

مگه فعل non action میتونه ing بگیره؟۶۸


این تاپیک مربوط به داستان« Story 28 - Stella Will Visit a New Country » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

به این شکلش هم درسته ولی در بیشتر موارد به صورت جمله ی زیر استفاده میشه
I wanted to show my pictures to my friends

2 Likes

زمانی که want به معنای “آرزو داشتن” یا “تمایل داشتن” بیاد، می‌تونه ing بگیره.

4 Likes