تالار زبانشناس

Is very angry

در جمله زیر به جای is angry چرا get angry نوشته نشده، در حالی که در ترجمه گفته عصبانی شد.

Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

ممنون. ولی به نظرم عصبانی شد بیشتر به داستان میخوره

1 Likes