تالار زبانشناس

علت وجود کلمه about در جمله :you'll have to forget about going to Iran"

تو جمله
if she ignores you, you’ll have to forget about going to Iran"

کلمه about لازمه بیاد یا میتونه حذف بشه؟


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

1 Likes

اره لازمه
در واقع میشه گفت اینجا forget about یک phrasal verb هستش

1 Likes

ممنون. بله forget حرف اضافشمیشه about

1 Likes