تالار زبانشناس

شاخه های زبان انگلیسی

سلام
اگر بخواهیم زبان انگلیسی رو طبقه بندی کنیم ( سرشاخه یا ریشه تبدیل کنیم ) یا بخواهیم زبان انگلیسی رو به مجموعه تبدیل کنیم اون طبقه بندی چیست و شامل چه چیز هایی میشود؟ منظورم افعال و…

3 Likes

سلام.

فکر نمی کنم تفاوت چندانی باشه بین این زبان و زبان فارسی.

می تونم بپرسم چرا این سوال رو می پرسید؟

3 Likes

فکر کنم سوالم رو اشتباه تایپ کردم .

4 Likes