تالار زبانشناس

ساختار و مفهوم they were silly

جمله‌ی اسنادیه و were فعل اصلی جمله و معادل are زمان حال ساده‌ست. یعنی:

“آن‌ها احمق بودند.”

2 Likes

سلام
من اولین بار بود که این واژه رو شنیدم…شاید هم شنیده بودمو فراموش کردم
مجبور شدم search کنم که بفهمم

فعل های اسنادی (ربطی)

به فعل هایی گفته می شود که بوسیله آن چیزی را به چیز دیگر نسبت می دهند.

سناد یعنی نسبت دادن صفتی یا حالتی به کسی یا چیزی

در جمله “آسمان تاریک شد.” تاریک شدن به آسمان نسبت داده شده است.

فعل های اسنادی محدود ولی پر کاربرد هستند. این فعل ها عبارتند از: است، بود، شد، گشت، گردید و فعل های مشابه آنها مانند: هست، نیست، بود، باشد، باد، شود ، می شود، خواهد شد، شده است و فعلهایی که از این خانواده هستند.

این فعلها در زمانهای مختلف بصورت مثبت یا منفی، امر یا نهی کاربرد دارند.

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد.

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود.

گرم شو از مهر و ز کین سرد باش

و این شد که متوجه شدم اسم منتسب! به این افعال رو فقط نمی دونستم :star_struck:
متشکرم

3 Likes

سلام

خیلی از افراد تفاوت بین زمانی که این افعال کمکی هستند یا فعل اصلی رو نمی‌دونند و دلیلشم اینه که کاربرد و اسم این ساختار رو نشنیدن. این دقیقا همون ساختار فارسیه ولی چون برا یه زبان دیگه‌ست درک تفاوت‌هاشون کمی مشکله.

من این افعال اسنادی رو از دبیرستان تو خاطرم مونده. یه معلم فارسی داشتیم کل تایم درس دادنش پونزده یا بیست دقیقه بود ولی طوری مطالب رو توضیح می‌داد با همون زمان کم تمام مفاهیم رو منتقل می‌کرد. طوری که خیلی از مباحثی که می‌گفت هنوز تو خاطرم مونده.

2 Likes

آهان؛ احتمالا…صرفا همون واژه ی اسنادی که به کار بردید برا من گنگ بود.صرفا ربطی تو ذهنم مونده بود
وگرنه فکر می کنم همه دقیقا با همین ترتیب است/بود/شد/گشت/گردید :upside_down_face: تو خاطرشون حک شده

2 Likes