تالار زبانشناس

جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی

جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی
0

Sentences-pure-English-7

7 Likes

31d4cc74fce126050ff3f8469cba80cc

3 Likes

325dc5d77c58f01aa7192a4a9e1760db

2 Likes

1c7da1a0070114f3327c807972419e38

5 Likes

tighi

4 Likes

d93cb1e219aeea4e276b538246f239b2

3 Likes

:bamboo:

Don’t cry because they left.
just smile because they give you a chance to find someone better.

واسه اونايى كه رفتن گريه نكن.
لبخند بزن چون اونا بهت اين شانسو دادن كه يكى بهتر از اونا پيدا كنى.

6 Likes

u3xjb2fjukr01

" زمانی که طوفان می‌شه و تو جلوی یک درخت ایستادی، اگه به شاخه‌هاش نگاه کنی مطمئنی که سقوط می‌کنه؛ اما اگه به تنش نگاه کنی، استواریش رو می‌بینی."

از گور برخاسته (فیلم ۲۰۱۵) _ الخاندرو گونسالس اینیاریتو

12 Likes

_20191010_233622

گذشته رو فراموش کن ولی درسایی رو که ازش گرفتی یادت نره

12 Likes

:dizzy:
Go on till your good is better and your better is best :heart_eyes::heart_eyes:
:gem:

7 Likes

_20191011_213937

همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره:blush::slight_smile:!پیداش کن:heart_eyes:

7 Likes

06

" می‌ری وسط دریا و یک روز یک بندر پیدا می‌کنی. با خودت می‌گی چند روزی اینجا می‌مونم، چند روز تبدیل می‌شه به چند سال. و بعد یادت می‌ره اصلا اولش می‌خواستی کجا بری. و بعد متوجه می‌شی اصلا اهمیت نداره کجا می‌خواستی بری، چون اونجایی که هستی رو دوست داری."

ستاره‌ای متولد شده‌است (فیلم ۲۰۱۸) _ بردلی کوپر

10 Likes

_20191012_224910

دشمن باش، ولی ادای دوستا رو در نیار

6 Likes

ممنون خیلی زیبا بود:tulip::tulip:

3 Likes

_20191013_225925

هیچ چیز بیشتر از وفاداری جذاب نیست:heart_eyes::rose:

5 Likes

زیبایی در هر چیز هست حتی در تاریکی و سکوت:rose::rose:

4 Likes


فارسیه خیلی قشنگه و حقیقتی تلخه

4 Likes

Humanity is the best religion in the world
انسانیت بهترین دینِ دنیاست

6 Likes

The most vain days when we do not smile
بیهوده‌ترین روزها روزی است که در آن نخندیده باشیم

4 Likes


زندگی یعنی یه دوست که بفهمتت و دیگه هیچ😍

2 Likes