جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی

جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی
0

#546

IMG_20180329_174428_112


#547

If you want to change the world, start with yourself.
اگر می خواهی دنیا را تغییر دهی، از خودت شروع کن.
Mahatma Gandhi


#548

IMG_20180331_132545_698


#549

IMG_20180331_132552_795


#550

IMG_20180409_225505

فرصت هات رو به خاطر یک آسایش موقتی نسوزان!


#551

:small_orange_diamond:اولین نفری که عذرخواهی میکنه، شجاع ترینه!
:small_orange_diamond:اولین نفری که می بخشه، قویترینه!
:small_orange_diamond:و اولین نفری که فراموش میکنه، شادترینه!

IMG_20180411_105551_326


#552

IMG_20180411_114817

بعضی ها ميخواهند كاری كنند و زندگی شادی داشته باشند، بعضی ها آرزو ميكنن و اقدام نميكنند ، دسته سوم فقط انجام ميدهند
تو كدام هستی؟

:bust_in_silhouette:مایکل جردن


#553

IMG_20180410_221743_025


#554

Screenshot_20180411-160927


#555

IMG_20170422_212613


#556

IMG_20170422_132618


#557

You don’t need other people to validate you, you’re already valuable.


#558

IMG_20180421_221034_920


#559

IMG_20180422_011226

:rose: اگه به معجزه اعتقادى ندارى
شايد يادت رفته كه
خودت يك معجزه اى :innocent:


#560

Screenshot_20180424-015701_1


#561

IMG_20180425_081704

:writing_hand::gem:
جوری دعا کن که انگار همه چیز به خدا وابسته است و جوری کار کن که انگار همه چیز به تو وابسته است

“آگوستین قدیس”


#562

یعنی خیلی به دلم نشست .
:heartbeat::heartbeat::heartbeat::rose::rose::rose:


#563

هر دفعه که یک کتاب رو باز میکنی و میخونی

یه درخت لبخند میزنه و میدونه که بعد از مرگش (هنوز) زندگی هست. :heart::books:
4ffa8e2f641877324402febc19c5cd6b


#564

ما که با گوشی کتاب میخونیم چی؟؟ :expressionless::neutral_face:


#565

اونوقت دیگه درخت لبخند نمیزنه :neutral_face: