جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی

جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی
0

#750

جمله ی قشنگی بود از حافظ شیرین سخن ،ممنونم ازت :heart:


#751

20190204_114247

شما راجع به آيندتون تصميم نميگيريد ، شما راجع به عاداتتون تصميم ميگيريد و عاداتتون راجع به آيندتون تصميم ميگيرند.


#752

1549376806040


#753

11913233-6389-l


#754

jpeg


#755

engelisi-ziba-ba-tarjome-16-600x600


#756

:herb:Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B1
شاد باش.
تو هيچوقت نميدونى چقدر
فرصت برات باقى مونده…


#757

photo_2015-10-26_19-54-28


#758

IMG_20190215_104046
آزادی زمانی پیدا می شود
كه کسی كه فكر مي كنيم بايد باشيم را
رها کرده و
همانی كه واقعا هستيم را
در آغوش بکشیم.


#759

:dove: Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B5-%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2

وقتى هزار تا دليل ميتونه پايين بكشت و نااميدت كنه، یه دليل پيدا كن كه اون بالاها نگهت داره.


#760

IMG_20190215_120326


#761

:butterfly: Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B5-%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B3

همه دانش دنيا رو هم داشته باشى
اگه عمل نكنى هيچ فايده اى نداره.


#762

455104579_177235

حتی اگه به جهنم میری، بازم راهتو ادامه بده

            "چرچیل"

#763

455932489_31466

پیرمردان هستند که اعلان جنگ میدهند
اما این جوانانند که باید بجنگند و شهید شوند


#764

happy saturday

make time for the little thing that bring you joy today

:tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip:


#765

thanks for your good wish​:rose::rose::+1:


#766

@mansour1978

Definitely true


#767

:butterfly:

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.


#768

:herb: %DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B6%DB%B0%DB%B1

امروز یه روز خوب برای شاد بودنه :v:🏻:blush:


#769

jorge_luis_borges_quote
بورخس و دیگر هیچ.