جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی

جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی
0

#770

:herb:455019621_200428

به خاطر تلاشهای بی وقفتون به خودتون ببالید.


#771

:snowflake:

You’ve forgotten happiness.
Maybe its time to learn it.
Give yourself time and worth,
Look out for yourself
Be kind to your body,
There is your happiness,
All in you.

تو خوشبختی را فراموش کرده ای.
شاید وقتشه که یادش بگیری
به خودت زمان و ارزش بده،
به خودت نگاه کن،
با جسمت مهربان باش.
تمام خوشبختی تو در خودت است.

-:four_leaf_clover:


#772

IMG_20190302_135308

وقتی گلی شکوفه نمی دهد،
گل را عوض نمی کنند،
بلکه شرایط رشدش را فراهم می سازند.

اگر موفق نشدی
هدفت را تغییر نده
مسیر حرکتت راعوض کن
و تلاشت را بیشتر کن


#773

:herb:

In order to carry a positive action,we must develop here a positive vision.

برای اینکه به عملکرد مثبت برسیم،بایستی دیدگاه مثبتی رو پرورش بدیم.

-:white_check_mark:


#774

:herb:

Always be careful of what you hear about a woman.
Rumors either come from a man who can’t have her or a woman who can’t compete with her.

همیشه مراقب‌ چیزهایی که‌ راجع‌به‌ یک زن‌ می شنوید باشید.
شایعات، یا از مردی که نمی تواند او را داشته‌باشد، یا از زنی که‌نمی تواند با او رقابت کند، سرچشمه‌میگیرند.
-:princess:t2:


#775

:gem:455103849_241535

همه چیز درست میشه…

-:hugs:


#776

images%20(1)

سر در همه‌ی خانه‌ها چسبانده شود


#777

…If you are reading this
may God remove your pain,worries an problems and replace them health,happiness and peace.
اگه داری اینو میخونی امیدوارم خدا درد،نگرانی و مشکلاتتو ازت بگیره جاشون بهت سلامتی خوشبختی و آرامش بده:+1::hugs::hugs:


#778

ممنونم عزیزم خیلی خیلی دعای بجایی بود در شب لیله الرغائب شب آرزوها؛ من هم دعای بهترین احوال؛ بهترین موفقیتها؛ سلامتی، شادی و لب خندان در کنار عزیزانتون دارم. :rose: :rose:


#779

ممنونم خانم نیکنام :heart:


#780

Screenshot_20190315-063455_Instagram


#781

IMG_20190122_165812


#782

1546711814478


#783

image_20170321_101522