تالار زبانشناس

سوال گرامری در این درس

سلام
تو جمله زیر

If the tattoo were just a joke, it wouldn’t be the first time
نبایست جای were فعل was به کار می رفت؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دکتر تصمیم گرفت که به خالکوبی مرد برای عملیات احیااعتماد کند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « دکتر تصمیم گرفت که به خالکوبی مرد برای عملیات احیااعتماد کند »

2 Likes

ساختاری که اینجا استفاده شده یعنی If + would برای حالات تصوری و به قول معروف imaginary استفاده میشه و وقتی از این قالب استفاده میشه فعل بعد if همیشه به صورت جمع میاد یعنی برای he, she and it هم were استفاده میشه
مثل وقتی ما میخوای بگیم اگه من جای تو بودم که میشه:
If I were you
امیدوارم واضح گفته باشم

4 Likes