تالار زبانشناس

With credit card or by credit card?

With credit card or by credit card?
0

جاهایی دیگه از by استفاده شده.چرا اینجا از with استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به داستان« Story 12 - Janet Buys a New Computer » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

هر دو کاربرد داره،البته من توی دروس انگلیسی بدون تلاش خوندم ای جی میگه هم with a credit card و هم by credit card، هر دو درست هست

3 Likes

سلام

paid by credit card"
"paid with a credit card

هر دو درست هستند. اتفاقا تو درس غذای بوبا/انگلیسی پایه بدون تلاش, هر دو مورد رو استفاده کردن

4 Likes