تالار زبانشناس

عدم تطابق متن با ویس

با عرض سلام
قسمت صوت انفعالی این درس(بزرگ شده توسط گرگها) متن با ویس کاملاً غیر مرتبطه


این تاپیک مربوط به درس« صوت انفعالی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان » فصل: « بزرگ شده توسط گرگ ها »

2 Likes