ارزیابی کتاب ملت عشق

ارزیابی کتاب ملت عشق
none 5.0 2

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « ملت عشق » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
Ella Rubenstein is forty years old and unhappily married when she takes a job as a reader for a literary agent - and suddenly her life is transformed. Her first assignment is to read a novel about the ancient Sufi mystic, Rumi, who was transformed by the whirling dervish into a passionate poet and advocate of love.
سطح: 6

4 پسندیده

خیلی عالیه حتما بخونید

4 پسندیده

ببینید اینقدر این کتاب خوبه که فیبیدو که گفته هفتاد درصد تخفیف هرروز برای یه کتاب اینو جزوش نیاورده

1 پسندیده