تالار زبانشناس

میخوام حرف زدن اینگلیسی یاد بگیرم

حرف زدن به انگلیسی


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

این پست فک کنم بتونه بهتون کمک کنه

3 Likes