تالار زبانشناس

نقش get و some

its started to get cold
so he went to find some new friends


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

فعل get معناهای خیلی زیاده داره مثلا اینجا میشه هواشروع به سرد شدن کرد، some, هم مثل همیشه معنای خودشو میده،اورفت تا چندتا دوست جدید پیدا کند

4 Likes

هوا شروع شد به سرد شدن بنابراین اون شروع کرد به پیدا کردن دوستای جدید
البته به نظر من باید جمله قبلشم بگین

2 Likes

با سلام و تشکر بابت پاسختون. این دوجمله از هم مجزا هستن.

3 Likes

ابتدا از شما ممنونم بابت پاسختون. خب میشه some و get رو نیاورد و معنیش هم به هم نمیخوره؟

3 Likes

نگاه کنید cold معنای سرد میده نه سرد شدن، پس اگه get نیاد، معنای جمله میشه، هواشروع کرد به سرد! پس get معنای جمله رو کامل میکنه ینی هواشروع کرد به سرد«شدن»
Some هم معنای بعضی میده،او رفت تا بعضی دوستاشو ببینه، خب اگرم نیاد معناش میشه او رفت تا دوستاشو ببینه، از نظر معنایی some تغییری نمیده ولی میاد تا جمله رو کامل تر کنه

3 Likes

چند تا دوست پیدا کنه

3 Likes

بله درست میگید حواسم نبود

3 Likes