تالار زبانشناس

معنی it take

معنی و مفهموم it take در این عبارت میشه.:طول کشیدن، گذشتن زمان ؟؟؟

How many years did it take Cortez to defeat the Aztecs? It took Cortez three years to defeat the Aztecs


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « کشتی های غرق شده و ووگهای شکسته »

4 Likes

طول کشیدن، زمان بردن

“چقد زمان برد، چقد طول کشید”

5 Likes