تالار زبانشناس

چند وقته از زبان شناس استفاده میکنین؟ به چه سطحی رسیدین؟

قبل کار با نرم افزار زبان شناس. زبانتون در چه سطحی بوده الان به چه سطحی رسیدین؟ چند ساعت در روز با نرم افزار زبان شناس کار میکنین؟

4 Likes

من حدود دو سال و نیمه که از زبانشناس استفاده می کنم
قبل از استفاده از زبانشناس در حد پاس شدن واحد های دانشگاه از انگلیسی سر در می آوردم.

اما الان می تونید نتیجه ی تلاشمو در لینک زیر ببینید
توضیحات بیشتر رو هم در وویس فارسی دادم

پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : Farzad_Poodineh

11 Likes