تالار زبانشناس

پیشنهاد اصلاح ترجمه

and spat an enormous mouthful of betel juice towards them.

در جمله بالا به نظرم معنی با حجم زیادی آب دهان به سوی آنها پرتاب کرد معنی صحیح تری میباشد


این تاپیک مربوط به کتاب« میسیای وحشی » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

2 Likes

لطفا ترجمه رو ویرایش بفرمایین.

2 Likes

رو «سه نقطه افقی» کنار هر درس اگه بزنید, می تونید با استفاده از گزینه ویرایش, بخش مربوطه رو ویرایش کنید.

بعد از اون, پس از بررسی و البته در صورت تایید, نهایی و نمایش داده خواهد شد.

2 Likes