تالار زبانشناس

تفاوت marriedو marries

After this Hamlet’s mother, Gertrude, gets married again very quickly. She marries her husband’s brother, Claudius, and Claudius is now the king!

بعدازآن گرترود مادر هملت خیلی زود مجدد ازدواج میکند. او با کلادیوس برادر شوهرش ازدواج می‌کند و حالا کلادیوس پادشاه است!تفاوت
marriedوmarries
ونقشgetsچیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام

لطفا این تاپیک رو پاک کنید چون ظاهرا اشتباها دو بار مطرح شده

1 Likes