تالار زبانشناس

معنی عبارت Don't get me wrong

معنی و مفهوم عبارت Don’t get me wrong چیه؟

همون “سوء تفاهم نباشه” خودمون میشه.

1 Likes