تالار زبانشناس

معنی company و stock

معنی company و stock در داستان کوتاه چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

3 Likes

کلمه company یعنی شرکت
کلمه stock یعنی سهم

5 Likes

همون سهام یک شرکت منظورشه
مثلا میگن یکی پنجاه درصد سهام یک شرکتو خرید

3 Likes