تالار زبانشناس

ترجمه لطفا

found that the world was white and magical


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی آدم‌برفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

بنظرم ترجمه اش این بشه عزیزم :point_down::point_down::rose::hibiscus::sunflower::sunflower::hibiscus:

دریافت که جهان سفید و جادویی است

4 Likes

عزیزم ببیخشید این رو میگم :pray::pray::pray::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom::hibiscus: اما گلم هر موقع در ترجمه ای گیر میکنید برای راهنمایی بهتر و گرفتن جواب درستتر پاراگراف کامل را قرار بدهید تا ترجمه ی که به شما میدهند صحیح تر باشه خانم گل :rose::hibiscus::sunflower::blossom::hibiscus::hibiscus::rose::sunflower:

4 Likes

میشه لطف ببینید ترجمم درسته یا خیر؟

The snowman waved his arms. Silver crystal snowflakes filled the sky
ادم برفی دستهایش را تکان داد.
دانه های بلوری نقره ای اسمان را پر کرد.

4 Likes

بله عزیزم ترجمه تون درست :rose::hibiscus::sunflower::sunflower::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

اینطوری هم ترجمه میشه: آدم برفی دستانش را تکان داد. برف های کریستالی نقره ای آسمان را پر کردند.

ولی در اصل ترجمه تون صحیح خانم :rose::hibiscus::sunflower::sunflower::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

5 Likes