تالار زبانشناس

The power of now

It is so great to hear the book with the voice of its writer; Eckhart Tolleh


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « قدرت حالا »

3 Likes

کتاب های مل رابینز هم با صدای خودشون هست و خیلی عالی هست حتما گوش کنین

3 Likes