تالار زبانشناس

سلام پارتنر میخوام در سطح خودم

سلام پارتنر میخوام در سطح خودم کسیو دارید معرفی کنید


این تاپیک مربوط به دوره« داستان‌های بچگانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.

2 Likes

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن