تالار زبانشناس

راهنمایی در انتخاب درس

دوستان با کدوم یکی از درس ها شروع کنم بهتره؟ دقیقا نمیدونم سطحم چیه ولی نه خیلی مبتدی هستم نه در حدی که بتونم راحت مکالمه کنم

2 Likes

اگه لیسینیگت خوبه و در حد متوسطه به نظر من با انگلیسی قدرت ای جی هوگ شروع کنی خوبه
خودت هم میتونی تستش کنی ببینی خوبه یا نه برات
متودش عالیه و اکثر بچه های اینجا ازش استفاده کردند یا دارن میکنن

4 Likes

همون صوت های مجموعه ی قدرت اصل کارن
ویدیو هاش زیاد مهم نیستن
همون صوت ها کورس اصلی هستند

1 Likes