تالار زبانشناس

کمک در ترجمه و جاگذاری افعال

Hamlet is confused. He doesn’t know if he believes.the ghost and he doesn’t know what to do

در جمله بالا if دقیقا چه معنی میدهد؟

Hamlet now acts very strangely. He is mean and angry, and he upsets his girlfriend, Ophelia.

و mean اینجا دقیقا به چه معنی میشود؟

When Claudius watches the play he looks very worried and runs away.

و looks برای هملت هست یا کلادیوس و چرا دوبار نوشته فعل تماشاکردن رو به دوصورت هم wathes و هم looks
خوشحال میشم راهنماییم کنید.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

if را می‌تونی (آیا) معنی کنی

mean اینجا (خشن) معنی میده

looks برای کلادیوس هست و اینکه look اینجا به معنای تماشا کردن نیست، به معنای (به نظر رسیدن) هست به این صورت که:

وقتی کلادیوس نمایشنامه را تماشا میکرد، خیلی نگران به نظر میرسد و پا به فرار می‌گذارد

4 Likes

سلام
وقت به خیر

زمانی که یک Yes/No question در قالب جمله‌ی دیگه قرا می‌گیره از حالت سوالی خارج می‌شه و ابتدای اون if قرار می‌گیره. با مثال شاید بهتر متوجه بشید:

Can I take pictures in the museum?
I don’t know if I can take pictures in the museum.

Does she live in Boston?
Do you know if she lives in Boston?

Mean (adjective): cruel, unkind, or unpleasant

بی‌رحم، نامهربان، بداخلاق

LOOK (verb): to appear or seem
You look well!

خوب به نظر میای!

4 Likes

ممنونم عزیزم توضیحات کامل بود

3 Likes

Ok! متوجه شدم خیلی خیلی ممنونم

4 Likes