تالار زبانشناس

کاربرد here

Here, Hamlet, drink this."

اینو بگیر و بنوش هملت
معنیhere میشه اینجا اما دراین جمله به معنی بگیر اومده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

بله درسته ، هر کلمه ای مطابق با متن باید یه مدل دیگه ترجمه بشه :nerd_face:

4 Likes

خب چرا یه کلمه ای به جای here نیومده تا به معنی گرفتن باشه مثget

4 Likes

سلام

Here: (SPOKEN) used when you are offering or giving something to someone

در گفتار این کلمه زمانی که یک نفر چیزی رو به یک نفر دیگه می‌ده هم استفاده می‌شه و تو حالت رسمی یعنی بفرمایید و تو حالت غیر رسمی یعنی بگیر.

7 Likes

سلام

بهتره در این موارد سایر کاربردهای واژه رو تو دیکشنری ببینید. به عنوان نمونه

here (you are/go)

A2 used when giving something to someone:

“Could you pass the sugar, please?” “Here you are.”

Here, try some of this - it’s delicious!

موفق باشید

8 Likes

به جوابی که دوستان بالاتر گفتن ، دقت کنید . یکی از کاربردهای here ، بفرما و بگیر هستش

3 Likes