تالار زبانشناس

معنی flip through

معنی flip through چیه و چگونه کاربرد داره؟


این تاپیک مربوط به درس« نگاهی کلی به برگه مهارت مطالعاتی » در نرم‌افزار «زوم» است. : « پکیج آموزشی IELTS مگوش » سرفصل: « معرفی IELTS »

4 Likes

یعنی نگاه فوری به صفحات کتاب یا مجله و یا غیره
Capture

مثالشم میشه
I flipped through my notes.

7 Likes