تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب تسلط - رابرت گرین

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « تسلط - رابرت گرین » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
کتاب تسلط، پنجمین کتاب نویسنده معروف آقای رابرت گرین است. این کتاب به بررسی شخصیت های برجسته تاریخ، همانند چارلز داروین، موتزارت، هنری فورد، لئوناردو داوینچی و رهبران معاصر همانند پاول گراهام، فردی روچ و… می پردازد و ویژگی ها و شیوه زندگی آنها را شرح می دهد که چگونه به استادانی برجسته تبدیل شده اند.
سطح: 6

3 Likes

کتاب بسیار خوبیست … تشکر

1 Likes