تالار زبانشناس

مشکل در ترجمه

سلام:اینجا متوجه منظور جمله نمیشم؟
Home from the war.
یعنی چی تو این جمله
She’s in love with Claudio, the brave soldier, home from the war.


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام

این عبارت برای کسانی که از جنگ برگشتن استفاده میشه
یعنی از جنگ به خانه برگشته اند

https://www.google.com/search?q=home+from+the+war&oq=home+from+the+war&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

7 Likes

Ok!
مرسی متوجه شدم:ok_hand::ok_hand::ok_hand:

3 Likes