تالار زبانشناس

فرق بین will و want

میشه فرق بین این دو رو توضیح بدید. آیا این دوتا باهم مترادفن؟کی باید از want استفاده کنم و کی از will?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
وقت به خیر

فعل want به معنی خواستن برای بیان میل و خواسته‌ی افراد استفاده می‌شه اما فعل will به طور کلی برای بیان اتفاقی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، استفاده می‌شه.
البته فعل will کاربردهای دیگه‌ای هم داره که می‌تونید توی این صفحه بیشتر راجع بهش بخونید.

و از نظر گرامری اگر از want در جمله استفاده کنید فعل بعدی حتما باید to + infinitive باشه اما اگر از will استفاده کنید چون auxiliary verb هست بعد از اون bare infinitive استفاده می‌شه.

want to do
will do

I want to tell you the truth but there is a secret that I have to keep. But if you trust me, someday I will tell you the truth.

من می‌خواهم حقیقت را به تو بگویم اما رازی هست که مجبورم آن را مخفی نگه دارم. اما اگر به من اعتماد کنی، روزی حقیقت را به تو خواهم گفت.

امیدورام که واضح بیان کرده‌باشم.

7 Likes

ممنون از پاسختون🌹
سوال دیگه ای هم داشتم ، توی لهجه ی بریتیش تلفظ want با won’t خیلی شبیه هم هستند توی نوشتاری میشه راحت متوجه بشمشون اما توی شنیداری از کجا بفهمم که منظور کدومه؟

3 Likes

همونطور که گفتم از اونجایی که won’t همون will not هست باید بعدش bare infinitive استفاده بشه اما اگر want باشه بعدش حتما باید اسم یا ضمیر به عنوان مفعول و یا to + infinitive استفاده بشه.

مثال

I won’t/want do what you won’t/want me to do.

اینجا اولین مورد می‌شه won’t چون بعدش از do یعنی bare infinitive استفاده شده و دومین مورد می‌شه want چون بعدش از to do استفاده شده.
و ترجمه هم می‌شه: کاری را که از من می‌خواهی، انجام نخواهم داد.
پس با توجه به کلمه‌ی بعد از won’t یا want می‌تونید تشخیص بدید.

چند تا تمرین

I ___ it.
I ___ to tell you something.
I ___ some food.

_ Do you ___ to come with me.
_ Yes, I ___ to.

چون بعد از جای خالی‌ها ضمیر، to + infinitive و اسم داریم جواب می‌شه want.

You will have to admit your mistake.
No, I ___.

این هم که مشخصه. وقتی از No استفاده کرده و بعد از جای خالی واژه‌ی دیگه به کار نبرده پس می‌شه won’t.

I ___ leave you here.

بعد از جای خالی bare infinitive استفاده شده پس جواب می‌شه won’t.

باز اگر سوالی هست بفرمایید.

4 Likes

Thank u for answer​:blush::rose:

2 Likes

Thank u for answer​:rose::rose:

2 Likes